Jak niejednokrotnie udowadnialiśmy w naszych wpisach blogowych gadżety reklamowe są lubianą przez klientów formą promocji produktów lub usług oferowanych przez firmę. Wiele badań wskazuje, że zwiększają one prawdopodobieństwo dokonania pierwszego zakupu a następnie zbudowania z marką trwałej relacji.

Jednak nie wszystkie gadżety reklamowe są trafione. Co zatem dzieje się z niepotrzebnymi lub  niechcianymi upominkami wręczonymi klientom?

Przekazywanie gadżetów reklamowych innym

Co najczęściej robią klienci z niepotrzebnymi lub niechcianymi gadżetami reklamowymi? Okazuje się, że zdecydowanie najczęściej przekazują go innym – rodzinie, znajomym lub kolegom z pracy. W ten sposób postępuje aż 67 procent Brytyjczyków, 63 procent Amerykanów, 59 procent Francuzów i 56 procent Niemców.

Przekazywanie upominków promocyjnych jest bardziej popularne wśród starszych klientów. W grupie 55+ postępuję tak aż 70 procent konsumentów. Natomiast w grupie do 35 lat odsetek ten jest mniejszy o 13 punktów.

Jaką dodatkową korzyść daje reklamodawcom zjawisko przekazywania niechcianych lub niepotrzebnych gadżetów reklamowych? Oczywiście chodzi o zwiększanie zasięgu. Dzięki temu są oni w stanie dotrzeć z reklamą do grup, do których w innym przypadku trudno byłoby dotrzeć. Drugą korzyścią jest bardziej precyzyjne targetowanie. Przykładowo odbiorca gadżetu dedykowanego kierowcom, który nie posiada samochodu najprawdopodobniej przekaże go komuś kto auto posiada. W ten sposób gadżet reklamowy, pomimo pierwotnego błędu, dotrze do grupy docelowej.

Wyrzucanie gadżetów reklamowych

Nie będziemy oczywiście przekonywać, że gadżety reklamowe nigdy nie są wyrzucane. Co mówią o tym zjawisku badania. Okazuje się, że odsetek klientów wyrzucających niechciane lub niepotrzebne gadżety reklamowe kształtuje się na zbliżonym poziomie. Wyniki badań przeprowadzonych w kilku krajach przedstawiają się następująco:

1.      Hiszpania – 22%

2.      Francja – 21%

3.      Stany zjednoczone – 20%

4.      Kanada – 18%

5.      Wielka Brytania – 15%

Dane te jednoznacznie pokazują, że wyrzucanie niepotrzebnych lub niechcianych upominków promocyjnych zdarza się zdecydowanie rzadziej niż ich przekazywanie.