Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim naszych klientom,
przyjaciołom i współpracownikom wszystkiego
co najlepsze, najmilsze i najprzyjemniejsze.
Takich Świąt jeszcze nie przeżyliśmy więc
życzymy Wam abyście umieli dostrzec jasne strony
w tych wyjątkowo pochmurnych czasach, wiary
w szybki powrót do normalności a przede wszystkim
życzymy Wam zdrowia i odporności ponieważ obecnie
to wartości najcenniejsze.
Niech ten okres wielkanocny przyniesie Wam spokój,
pogodę ducha i da nadzieję na lepsze jutro.

Zdrowych, spokojnych

                    Świąt !